κοττόπουλο


κοττόπουλο
το
βλ. κοτόπουλο.

Dictionary of Greek. 2013.